GÜNCELLENECEK
18.9.2015 Paylaş
" 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve be...
18.9.2015 Paylaş
GÜNCELLENECEK
18.9.2015 Paylaş
GÜNCELLENECEK
18.9.2015 Paylaş

Toplam Kayıt: 5